GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHKT PCCC:

– Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ….

 

XEM THÊM