TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PCCC

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy - Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - Bộ Công An được thành lập theo quyết định số 1099/2007/QĐ-BCA (X13) ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công An.

Trung tâm có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Nhà nước và Bộ Công An.

 


Giám đốc
Đại tá, TS Nguyễn Thành Long

anh1

anh2

anh3

anh4

Hotline: 0965 671 114