Tài liệu lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về đánh giá chất lượng và kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH

Tài liệu lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về đánh giá chất lượng và kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH dành cho cán bộ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực PCCC bao gồm:

1.QCVN 06 2022 …xem

2.Sửa đổi 1 2023 QCVN 06 2022 …xem

3.Quy trình thử nghiệm ống mềm…xem

4.Quy trình thử nghiệm trần không tải…xem

5.TCVN 13455 2022 Ống mềm cho hệ thống Spinkler…xem

6.BS EN 1365-2-2014 Floors and Roofs (Sàn và mái)…xem

7.ISO 834-9-2003 -Thử trần không tải-Bản tiếng Anh…xem

“Khát” nhân lực ngành phòng cháy | VTV24
Tuyển sinh hệ dân sự về phòng cháy chữa cháy
Trại hè học làm chiến sĩ Công an nhân dân

BÌNH LUẬN

Lượt bình luận: 0
Hotline: 0965 671 114